Impressum

Höhns Hotel GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG
Habberg 31, 27386 Bothel
AG Walsrode: HRA 61708
UST.-IDNR.: DE116 322 934

Företrädd av pers. haft. Partner:
Höhns Hotel Geschäftsführungs GmbH
AG Walsrode: HRB 205884

Dessa företräds av de verkställande direktörerna: Jens Höhns, Heiko K. Kehrstephan
Hotellförvaltning: Heiko K. Kehrstephan
Adress: Gerberstraße 6, 27356 Rotenburg
Telefon: +49 (0) 42 61 – 853 – 0
Fax: +49 (0) 42 61 – 853 – 200

Bildrättigheter: Digital Candy GmbH & Co. KG, Meike Goebel, Shutterstock, Phillip Eggers, Thomas P. Röthlisberger, Philipp Lennartz

Disclaimer – Rättsligt meddelande

§ 1 Begränsning av ansvar
Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Leverantören tar dock inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på användarens egen risk. Bidrag som är identifierade med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt. Enbart användningen av leverantörens webbplats utgör inte något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören.

§ 2 Externa länkar
Den här webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part (”externa länkar”). Dessa webbplatser omfattas av respektive operatörs ansvar. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören att det externa innehållet inte stred mot lagen. Vid den tidpunkten fanns inga uppenbara överträdelser av lagstiftningen. Leverantören har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och framtida utformning och innehåll. Införandet av externa länkar innebär inte att leverantören godkänner innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Det är inte rimligt att leverantören ständigt kontrollerar de externa länkarna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om lagöverträdelser blir kända kommer sådana externa länkar dock att raderas omedelbart.

§ 3 Upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt
Det innehåll som publiceras på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrätt och kompletterande upphovsrättslagstiftning. All användning som inte är tillåten enligt den tyska lagen om upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från leverantören eller respektive rättighetsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter från tredje part är markerade som sådana. Det är inte tillåtet att obehörigt reproducera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor, och detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.

Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

§ 4 Särskilda användningsvillkor
Om särskilda villkor för enskilda användningar av denna webbplats avviker från de ovannämnda punkterna, anges detta uttryckligen på lämplig plats. I detta fall ska de särskilda användningsvillkoren gälla i respektive enskilt fall.

Integritetspolicy:

Vår integritetspolicy (enligt DSGVO) finns här.

Utformning och programmering av webbplatsen: www.digitalcandy.de